Jak złożyć wniosek?

Wystarczy podejść do siedziby MOPS w Świdnicy przy ul. Franciszkańskiej 7, do pokoju nr 1 i pobrać wniosek lub ściągnąć formularz z naszej strony internetowej.

Wniosek wypełnić należy drukowanymi literami. Do wniosku należy dołączyć poniższe dokumenty:

Jakie dokumenty, od której osoby w rodzinie? Oto lista:

1) dokumenty tożsamości pełnoletnich członków rodziny;

2) legitymacje szkolne w przypadku dzieci i młodzieży w wieku szkolnym (aktualna pieczęć);

3) skrócony akt urodzenia, w przypadku dzieci, które nie realizują jeszcze obowiązku szkolnego (w USC otrzymamy akt nieodpłatnie po zaznaczeniu celu związanego z pomocą rodzinie);

4) zaświadczenie, legitymacja lub inny dokument potwierdzający kontynuowanie nauki, w przypadku młodzieży uczącej się, powyżej 18 roku życia;

5) postanowienie sądu, w przypadku dzieci i młodzieży przebywających w rodzinie zastępczej;

6) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, w przypadku niepełnosprawnego pełnoletniego członka rodziny.

Mniej więcej po tygodniu od złożenia wniosku można będzie odebrać karty dla wszystkich członków rodziny.

PLIKI DO POBRANIA:

Wniosek o wydanie karty (plik w formacie word)

Wniosek o wydanie karty (plik w formacie pdf)

Oświadczenie ŚKDR (plik w formacie word)

Skip to content