Kultura i Rozrywka


Muzeum Dawnego Kupiectwa, Rynek 37

– www.muzeum-kupiectwa.pl

– https://www.facebook.com/Muzeum-Dawnego-Kupiectwa-241521702852398/

darmowy wstęp dla dzieci oraz bilet ulgowy dla rodziców,


Punkt Informacji Turystyczneja, ul. Wewnętrzna 2

– http://www.ks-j.pl

sprzedaż pamiątek i wydawnictw świdnickich z upustem 10%


Świdnicki Ośrodek Kultury

– http://www.sok.com.pl/

– https://www.facebook.com/SwidnickiOsrodekKultury

– dla dzieci nieodpłatne wejście na imprezy biletowane organizowane przez Ośrodek, dla rodziców wejście ze zniżką – cena biletu będzie każdorazowo publikowana na plakacie,

– dla dzieci posiadających kartę nieodpłatne uczestnictwo w zajęciach warsztatowych organizowanych przez Ośrodek w czasie ferii szkolnych oraz wakacji,

– nieodpłatne wejście dla całych rodzin na Dni Świdnicy oraz inne imprezy masowe płatne organizowane przez Ośrodek,

– nieodpłatne uczestnictwo w zespołach dziecięcych (np. zwolnienie z opłaty 30 zł/miesiąc w zespole „Mała Świdnica”). (www.sok.com.pl)


Skip to content