Edukacja

Nauka Jazdy RobLech-Akademia Auto Świat Świdnica, Świdnica ul. Gdyńska 25/41

– http://akademia.autoswiat.pl/swidnica/

– https://www.facebook.com/oskroblech/

– https://www.instagram.com/roblech_szkola_jazdy/

kurs nauki jazdy kat. B –20% rabatu od ceny wyjściowej za wybrany kurs


Przedszkola Miejskie

1. częściowe zwolnienie z opłaty, przysługujące:
a) na drugie dziecko z tej samej rodziny, korzystające równocześnie z wychowania przedszkolnego w tym sam przedszkolu – w wysokości 50%;
b) na dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego, które otrzymuje jednocześnie zasiłek rodzinny i zasiłek pielęgnacyjny na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) – w wysokości 50%.
2. całkowite zwolnienie z opłaty, przysługujące:
a) na trzecie i każde kolejne dziecko z tej samej rodziny, korzystające równocześnie z wychowania przedszkolnego w tym sam przedszkolu;
b) na drugie dziecko z tej samej rodziny, korzystające z wychowania przedszkolnego, które otrzymuje jednocześnie zasiłek rodzinny i zasiłek pielęgnacyjny na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.).

Przedszkole Miejskie Nr 1 – http://www.pm1swidnica.szkolnastrona.pl/

Przedszkole Miejskie Nr 3 – http://pm3.netstrefa.com.pl/https://www.facebook.com/Przedszkole-Miejskie-nr-3-w-%C5%9Awidnicy-347850505421532/

Przedszkole Miejskie Nr 4 http://www.przedszkole4.swidnica.pl/

Przedszkole Miejskie Nr 6 http://www.przedszkole6-swidnica.pl/

Przedszkole Miejskie Nr 14

Przedszkole Miejskie Nr 15 http://www.przedszkole15.swidnica.pl/

Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 16 http://www.mpisloneczko.swidnica.plhttps://www.facebook.com/Miejskie-Przedszkole-Integracyjne-nr-16-S%C5%82oneczko-1632149570332667/?fref=ts


Żłobek Miejski

– http://zlobeknr1.com.pl

opłatę za pobyt dziecka w żłobku w wymiarze do 10 godzin dziennie obniża się o 50 % za drugie oraz każde następne dziecko będące rodzeństwem korzystającym z opieki w żłobku.


Przedszkole Niepubliczne „Promyk”, ul. Ofiar Oświęcimskich 43; filia: ul. Armii Krajowej 29/1 

– http://www.promyk.swidnica.pl

20% upustu z opłaty stałej dla każdego dziecka w wieku 2,5 – 6 lat., (www.promyk.swidnica.pl)


Przedszkole Artystyczne „Bajkowy Domek”, ul. B. Głowackiego 14

1. Na drugie dziecko z tej samej rodziny, niekoniecznie korzystające w tym samym czasie z wychowania przedszkolnego (zniżka obowiązuje również, kiedy jedno dziecko zakończyło już edukację w naszym przedszkolu, natomiast kolejne rozpoczyna) – wysokość zniżki 25 %,
2. Na trzecie i kolejne dziecko – wysokość zniżki 35%,
3. Oferujemy też zniżkę dla rodziców samotnie wychowujących dzieci – wysokość dodatkowej zniżki 5 %. (www.bajkowydomek.net)


Żłobek „Bajkowy Domek”, ul. B. Głowackiego 14

– http://bajkowydomek.net

– https://www.facebook.com/BajkowyDomek.net

1. na drugie dziecko z tej samej rodziny, niekoniecznie korzystające w tym samym czasie z wychowania przedszkolnego (zniżka obowiązuje również, kiedy jedno dziecko zakończyło już edukację w naszym żłobku, natomiast kolejne rozpoczyna) – wysokość zniżki 25 %,
2. na trzecie i kolejne dziecko – wysokość zniżki 35%,
3. zniżka dla rodziców samotnie wychowujących dzieci – wysokość dodatkowej zniżki 5 %.


Przedszkole Niepubliczne „Wesoła Piątka”, ul. Wałbrzyska 48

– http://www.wesolapiatka.pl

– https://www.facebook.com/Wesola5/?fref=ts

1. Zniżka w opłacie stałej na drugie i kolejne dziecko z rodziny, niekoniecznie uczęszczające jednocześnie do przedszkola – 25%;
2. Zniżka w opłacie stałej na drugie i kolejne dziecko gdy uczęszczają do przedszkola jednocześnie – 50%.


Centrum Języków Obcych „Smile”, Rynek 25/1

– http://www.smile-szkola-jezykowa.pl

– https://helendoron.pl/swidnica

oferujemy stałe rabaty szkoły językowej oraz 10 % rabatu na 3 dziecko z rodziny i 50% na każde kolejne dziecko z rodziny,


Eu College, ul. B. Głowackiego 14

– http://eu-college.pl

– https://www.facebook.com/pages/EU-College/387244887999943?ref=hl

1. Osoba ze Świdnicką Kartą Dużej Rodziny otrzymuje 10% rabat na wybrany przedmiot z kursu maturalnego,
2. Dwie osoby z jednej rodziny otrzymują rabat w wysokości 20% na dwa przedmioty kursu maturalnego,
3. Trzy osoby z jednej rodziny: rabat w wysokości 20% na trzy przedmioty z kursu maturalnego oraz nieodpłatny dostęp do nauki języka niemieckiego na platformie e-learningowej,
4. Cztery osoby z jednej rodziny legitymujące się Kartą: rabat 50% na cztery przedmioty z kursu maturalnego. (www.eu-college.pl)


Skirpol Ośrodek Języków Obcych, ul. G. Anonima 1, ul. Of. Oświęcimskich 30

– http://www.skirpol.pl

15% rabat dla całej rodziny na naukę języka obcego; (miejsce: – Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Galla Anonima 1 /Zawiszów/; – Gimnazjum nr 2, ul. Ofiar Oświęcimskich 30) (www.skirpol.pl)


Świdnicki Zakład Doskonalenia Zawodowego PĘKAŁA, ul. Kolejowa 10

– http://www.szdz.swidnica.pl
– http://www.facebook.com/141463045927492

100 zł. rabatu na kurs “Prawa jazdy kat. B”
100 zł. rabatu na kurs “Operator Wózka Widłowego”


Miejska Biblioteka Publiczna

– http://www.mbp.swidnica.pl/

– https://www.facebook.com/MBPswidnica

Zniżka na usługi oferowane przez bibliotekę – 50% (usługi ksero, komputerowe, Internet), wydanie drugiej karty bibliotecznej dla osoby dorosłej z rodziny – gratis.

Skip to content