Terminy

Świdnicka Karta Dużej Rodziny ważna jest do końca roku kalendarzowego, w którym została wydana. W grudniu danego roku należy złożyć wniosek o wydanie Karty na rok kolejny.

Skip to content